Averøy Industripark AS

vil utvikle en sterk havklynge, ved å legge til rette for etablering og økt samhandling mellom de havbaserte næringene.

Marin næring

Offshore

Maritim base

Annen industri

© 2016 Vest Vind Reklamebyrå. All Rights Reserved.