Industriparken fra landsiden. Parken inkluderer bygg, kaier og serveringslokale
Containere på kaia

OM OSS

Averøy Industripark AS er etablert i Midt-Norge nærmere bestemt i Smedvågen i Averøy kommune, 3km sørvest for Kristiansund sentrum. Industriparken ligger med kort avstand til skipsleia langs norskekysten og innseilingen inn og ut til Norskehavet. Averøy Industripark er en naturlig del av olje- og gass clusteret i Midt-Norge. Averøy Industripark AS (AIP) eier her et 260 mål stort industriområde som utvikles med et bredt spekter av tjenester for havrommet. Typisk marin næring, maritim- og annen industri, som rigg, skip og offshore.

Averøy Industripark eier tre kaier, utvendig lagerareal, lagerbygninger, verkstedbygninger og kontorbygg. Vi driver med utleie av eiendom og kaianleggene. Kai 2 og 3 med tilhørende 60 mål uteareal er sikret i henhold til ISPS krav (International Ship and Port Facility Security Code), Forskrift om sikring av havner og havneterminaler, EU forordning 725/2004 og EU direktiv 2005/65.

 

FAKTA:

  • Bygningsmassen på 8.000 kvm består av verksted, produksjonshaller, lager og kontorer

  • Store moduler til oljeplattformer Statfjord A, Oseberg, Gullfaks og ståldekket til Valhall ble bygget her på 80-tallet, med ca. 850 personer i arbeid.

  • Averøy Industripark AS ble etablert i 2013 og eies 100% av Averøy Industripark Holding AS som igjen eies av Wahlberg Industrier AS, Stavanger (100%)

  • I 2013 kjøpte bedriften industriområdet som tidligere har huset Sterkoder, Umoe og Biowood.

  • Anlegget er på 260 mål og har et ISPS-område på 60 mål

  • 272 meter kaifront fordelt på tre kaier  (6/12/14m dybde), 340 meter inkl. dykdalber.

Averøy Industripark ligger kun 15 minutters kjøring i fra Kristiansund sentrum, og ca. 25 minutter med bil i fra Kvernberget Lufthavn, Kristiansund.  Industriparken ligger ca. 70 km fra Molde sentrum og Årø Lufthavn, Molde.

DRIFT/SALG/UTLEIE
Geir Peder Bøe
Tlf.: 907 66 889
E-post: geir.p.boe@aip.no

LOGISTIKK/BASETJENESTER
Ivar Bernt Hoel
Tlf.:905 74 079
E-post: ivar.hoel@aip.no

TEKNISK
Egil Hestvik
Tlf.:995 86 791
E-post: egil.hestvik@aip.no

© 2016 Vest Vind Reklamebyrå. All Rights Reserved.